Prague State Language School

Naše jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Praha byla založena již v roce 2009. Důvodem založení byla snaha poskytovat kvalitní jazykové vzdělávání. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli získat pečeť kvality v podobě zápisu naší školy do rejstříku škol MŠMT ČR.

Od roku 2009 věříme, že poctivé, kvalitní a odborné jazykové vzdělávání má na trhu místo. Věříme, že cizí jazyky se nedají učit žádnými zázračnými metodami za týden. Věříme, že cizí jazyky se nejlépe dají naučit vlastní pílí pod zkušeným vedením jazykově, odborně a lidsky vybavených učitelů, kteří umí studenty do výuky vtáhnout.

Certifikace

Zárukou kvality jazykové školy PSLS je náš zápis do školského rejstříku MŠMT ČR a z něj plynoucí zákonné požadavky. Proto Vám můžeme nabídnout vysoce kvalitní skupinové, individuální i firemní kurzy.

Kurzy pro veřejnost

Jazyková škola PSLS se specializuje na výuku angličtiny a čínštiny pro dospělé a studenty všech úrovní a jazykové kurzy češtiny pro cizince.

Dále nabízíme speciální přípravu na státní jazykové zkoušky a možnost pořádat státní jazykové zkoušky naší jazykovou školou.

Firemní vzdělávání

Nabízíme firemní kurzy na nejvyšší úrovni odbornosti a profesionality jazykové přípravy.

Každému klientovi přizpůsobíme obsah, vedení i cíle kurzu na míru tak, aby jeho zaměstnanci dosahovaly reálných výsledků ve své profesi co nejrychleji, aby je kurzy motivovaly a pomohly k úspěchu firmy.

Přijďte vyzkoušet studium s námi!