Angličtina – pokročilí B1-B2 (ONLINE)

Cena: Kč 4250

Období: 1.10. - 28.1.

Kapacita: 8

Čas: 18:30 - 19:00

Den: Čtvrtek - 1x týdně (2×45 minut)

Kurz pro pokročilé, ve kterém získáte jistotu a plynulost (nyní probíhá ONLINE výuka – 4250 Kč zlevněná cena kurzu 3500 Kč)

Probírali jste tutéž gramatiku již mnohokrát, ale pletou se vám časy a členy raději ignorujete? Nebojíte se mluvit, ale potřebujete získat jistotu a plynulost? V tomto kurzu proniknete hlouběji do systému slovesných časů – zautomatizujete si časy předpřítomné, minulé a budoucí a poznáte časy předminulé i předbudoucí. Rozšíříte si svůj repertoár slovní zásoby o široký okruh témat od módy po životní prostředí. Díky unikátním metodám a vedení zkušeného lektora se naučíte přirozeně a pohotově komunikovat v běžných i méně obvyklých situacích každodenního života.

 • kurz je určen pro pokročilé
 • získáte schopnost vyjádřit detailnější významové rozdíly a pochopit význam, pokud jsou vztahy ve větě vyjádřeny jen v náznacích
 • všestranný rozvoj jazykových dovedností
 • hovorová angličtina
 • odvozování významu slov z kontextu
 • rozšíření slovní zásoby
 • zvládnete bezchybně převyprávět, co vám řekl někdo druhý
 • naučíte se správně propojit psaný i mluvený projev tak, aby působil jako jednotný celek
Jak kurz probíhá
 • Učebna: Gymnázium Arabská, Arabská 682/14, Praha 6
 • Druh kurzu: Skupinové kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro dospělé, Pro mládež od 15 let
 • Forma výuky: 32 vyučovacích hodin se zkušeným lektorem
 • Učebnice: Výuka podle renomované učebnice odpovídající úrovni kurz
 • Skupina: Malé skupiny zaručující individuální přístup
Cíl kurzu

Závěrečná úroveň dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: B2+.
Absolvent se umí vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umí přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

Co v kurzu získáte
 • Vyvážený rozvoj všech jazykových dovedností
 • Srozumitelné vysvětlení gramatiky a užitečnou slovní zásobu ke každodenním tématům
 • Fráze a komunikační strategie potřebné k pohotové reakci v běžných životních situacích
 • Intenzivní procvičení formou pestrých a hravých aktivit